HÀNH KHÁCH

PHƯƠNG NAM EXPRESS hiện khai thác các tuyến xe giường nằm chất lượng cao với những thời gian khởi hành phù hợp với nhu cầu khác nhau của Quý khách: Sài Gòn – Nha Trang (8.00 sáng – 7.30 tối - 8.00 tối – 8.30 tối - 9.00 tối – 9.30 tối - 10.00 tối) - Sài Gòn - Ninh Hòa Sài Gòn - Vạn Ninh  (8.30 tối)

.......

 0989.001.999